AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Access, để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

  • A. Create Table in Design View
  • B. Create table by using wizard
  • C. File/open
  • D. File/New/Blank Database

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>