AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập hợp nào sau đây được xem là một quần thể sinh vật? 

  • A. Một đàn gà ri nuôi trong vườn.              
  • B. Một lồng gà bán ngoài chợ.
  • C.  Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao.  
  • D. Một rừng cây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Một tập hợp sinh vật được coi là quần thể khi nó thỏa mãn : là những cá thể cùng loài sống trong khoảng không gian xác định, vào thời điểm nhất định và có khả năng giao phối với nhau để sinh ra thế hệ sau.

  - A thỏa mãn là quần thể

  - B, C không phải là quần thể vì không có quan hệ sinh sản để sinh ra thế hệ sau, mặt khác gà khu vực phân bố trong lồng gà chỉ là nhất thời.

  - D không phải là quần thể vì trong rừng cây gồm nhiều loài cây khác nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>