YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình ảnh này khiến em liên tưởng đến nhân tố tiến hóa nào?

   

  • A. Di - nhập gen.              
  • B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
  • C. Chọn lọc tự nhiên.                  
  • D. Giao phối ngẫu nhiên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Quan sát hình ảnh ta thấy có một cá thể di cư từ quần thể I sang quần thể II là xuất hiện alen a ở quần thể II → hình ảnh phản ánh hiện tượng di – nhập gen.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>