AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngày nay, việc kiểm tra sức khỏe thai nhi định kì có thể phát hiện được nhiều bất thường của thai nhi. Dùng phương pháp quan sát tiêu bản NST các bác sĩ có kết luận : Thai nhi là một thể một nhiễm. Kết luận trên đến từ quan sát nào sau đây? 

  • A. Trong tiêu bản nhân tế bào có 47 NST.   
  • B. Trong tiêu bản nhân tế bào có 194 NST.
  • C. Trong tiêu bản nhân tế bào có 92 NST.   
  • D. Trong tiêu bản nhân tế bào có 45 NST.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thể một nhiễm dạng (2n – 1) = 46 – 1 = 45 NST → trong tiêu bản nhân tế bào có 45NST.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>