AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật 

  • A. có sức sống trung bình.     
  • B. phát triển thuận lợi nhất.
  • C. có sức sống giảm dần.     
  • D. chết hàng loạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Khoảng thuận lợi là khoảng mà các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>