AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phép lai nào sau đây có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen? 

  • A. AaBbDd x AabbDd.               
  • B. AaBbDD x AaBBDD.
  • C. AABBDD x aabbDD.            
  • D. AabbDD x AabbDd.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen khi trong kiểu gen không có cặp đồng hợp giống nhau lai với nhau. Vậy chỉ có phép lai “AaBbDd x AabbDd”

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>