AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra 

  • A. không có định hướng.            
  • B. theo một chiều
  • C. theo hai chiều.            
  • D. theo một số hướng nhất định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo một chiều.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA