AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, có bao nhiêu hình thức có ở động vật?

  (1) Phân đôi                 (2) Nảy chồi                (3) Giâm cành.

  (4) Phân mảnh.            (5) Trinh sinh.              (6) Ghép mắt. 

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là: Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trích sinh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>