AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai

  • A. Khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho các hoạt động sinh lí của sinh vật.
  • B.  Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ không thể tồn tại được.
  • C. Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
  • D. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài đều giống nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  - A, B, C là những phát biểu đúng

  - D sai vì giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài là khác nhau.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>