YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tân Việt cách mạng đảng đã phân hóa như thế nào dưới tác động của  Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?  
   

  • A. Một số Đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
  • B. Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính Đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác - Lênin
  • C. Một số gia nhập vào Việt Nam Quốc dân Đảng
  • D. Câu A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA