YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

  • A. Báo Thanh niên
  • B. Tác phẩm “Đường kách mệnh”
  • C. Bản án chế độ thực dân Pháp”
  • D. Báo “Người cùng khổ”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là báo Thanh niên

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1720

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON