YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

  • A. Báo Thanh niên
  • B. Tác phẩm “Đường kách mệnh”
  • C. Bản án chế độ thực dân Pháp”
  • D. Báo “Người cùng khổ”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là báo Thanh niên

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1720

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF