• Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

  • A. Báo Thanh niên
  • B. Tác phẩm “Đường kách mệnh”
  • C. Bản án chế độ thực dân Pháp”
  • D. Báo “Người cùng khổ”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC