YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân dảng là gì?

  • A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ ngôi vua
  • B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền
  • C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền
  • D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA