ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Tại Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?

  • A. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng
  • B. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  • C. Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn
  • D. An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>