AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khởi nghĩa Yên Bái (9-2-1930) thất bại do nguyên nhân khách quan nào? 

  • A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo
  • B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng còn non yếu
  • C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động
  • D. Đế quốc Pháp còn mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>