YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

  • A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • B. Tháng 6 -  1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc)
  • C. Tháng 7 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • D. Tháng 6 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào tháng 6 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF