ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

  • A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • B. Tháng 6 -  1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc)
  • C. Tháng 7 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
  • D. Tháng 6 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào tháng 6 -  1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON