AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Báo “Búa liềm” là cơ quan ngôn luận của tố chức cộng sản nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam?  
   

  • A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn
  • B. Đông Dương Cộng sản Đảng
  • C. An Nam Cộng sản Đảng
  • D. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>