YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?

  • A. Dân chủ vô sản
  • B. Dân chủ tư sản
  • C. Dân chủ tiểu tư sản
  • D. Dân chủ vô sản và tư sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA