AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tận mắt chứng kiến nhiều tên lâm tặc phá rừng, bạn học sinh An nên sử dụng quyền gì để bảo vệ rừng?

  • A. Tham gia ứng cử để có được một vị trí nhất định trong bộ máy Nhà nước và tiêu diệt bọn lâm tặc.
  • B. Tố cáo hành vi trộm gỗ của lũ lâm tặc.
  • C. Khiếu nại hành vi trộm gỗ của lâm tặc với chính quyền.
  • D. Tham gia quản lý Nhà nước để ngăn chặn hành vi trộm gỗ của lâm tặc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>