RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

  • A. giới tính, dân tộc, tôn giáo.
  • B. tình trạng pháp lý.
  • C. trình độ văn hoá, nghề nghiệp.
  • D. thời hạn cư trú nơi thực hiện quyển bầu cử, ứng cử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>