AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư... là

  • A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
  • B. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
  • C. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.
  • D. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA