YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Miễn nhiệm là gì?

  • A. Bãi bỏ một chức vụ và không được phép làm việc trong cơ quan nhà nước nữa.
  • B. Bãi bỏ một chức vụ và vẫn tiếp tục làm việc ở một vị trí khác trong cơ quan nhà nước.
  • C. Miễn cho người đó không phải bầu cử trong một nhiệm kỳ.
  • D. Miễn cho người đó không phải có trách nhiệm đóng thuế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA