AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam ra đời năm nào?

  • A. Năm 1940
  • B. Năm 1945
  • C. Năm 1946
  • D. Năm 1969

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>