AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các trường hợp sau, trường hợp nào thể hiện quyền khiếu nại ?

  • A. Tham gia bầu cử đại biểu Hội đông nhân dân địa phương.
  • B. Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật.
  • C. Tố cáo người có hành vi trộm xe máy.
  • D. Yêu cầu nhà trường xem xét về quyết định thôi học của bạn A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>