AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bãi nhiệm là gì?

  • A. Bãi bỏ một chức vụ.
  • B. Bãi bỏ một nhiệm kỳ.
  • C. Bãi bỏ một người bình thường.
  • D. Bãi bỏ một giám đốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA