YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quyền bầu cử và quyển ứng cử là cơ sở pháp lý - chính trị quan trọng để

  • A. Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
  • B. Nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.
  • C. Đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri.
  • D. Hình thành các cơ quan quyền lực Nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>