AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiến pháp 1992 quy định mọi công dân

  • A. đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử
  • B. đủ 21 tuổi trở lên có quyển bầu cử và ứng cử
  • C. từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử
  • D. đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyển ứng cử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>