YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tại một điểm cách nguồn âm một đoạn d người ta đo được mức cường độ âm là 90dB. Biết cường độ âm chuẩn là \(I_{0}=10^{-12}W/m^{2}\). Cường độ âm \(I\) tại điểm đó có giá trị bằng

  • A. \(10^{-5}W/m^{2}\)
  • B. \(10^{-3}W/m^{2}\)
  • C. \(10^{-4}W/m^{2}\)
  • D. \(10^{-9}W/m^{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mức cường độ âm:  

  \(\begin{array}{l} L = 10log\frac{I}{{{I_0}}} = 90\\ \Rightarrow I = {10^{ - 3}}W/{m^2} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON