YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tại một điểm cách nguồn âm một đoạn d người ta đo được mức cường độ âm là 90dB. Biết cường độ âm chuẩn là \(I_{0}=10^{-12}W/m^{2}\). Cường độ âm \(I\) tại điểm đó có giá trị bằng

  • A. \(10^{-5}W/m^{2}\)
  • B. \(10^{-3}W/m^{2}\)
  • C. \(10^{-4}W/m^{2}\)
  • D. \(10^{-9}W/m^{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mức cường độ âm:  

  \(\begin{array}{l} L = 10log\frac{I}{{{I_0}}} = 90\\ \Rightarrow I = {10^{ - 3}}W/{m^2} \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON