YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bốn điểm O, M,P, N theo thứ tự là các điểm thẳng hàng trong không khí và NP = 2MP. Khi đặt một nguồn âm (là nguồn điểm) tại O thì mức cường độ âm tại M và N lần lượt là  LM = 30 dB và LN = 10 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Nếu tăng công suất nguồn âm lên gấp đôi thì mức cường độ âm tại P xấp xỉ bằng

  • A. 13dB.
  • B. 21 dB.
  • C. 16 dB.
  • D. 18 dB.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {{L_M} = 30 = 10\log \frac{P}{{{I_0}4\pi O{M^2}}}}\\
  {{L_N} = 10 = 10\log \frac{P}{{{I_0}4\pi O{N^2}}}}
  \end{array}} \right.\\
   \Rightarrow ON = 10{\rm{OM}}
  \end{array}\)

  Ta chuẩn hóa :

  \(OM = 1 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {ON = 10}\\ {OP = 4} \end{array}} \right.\)

  Tương tự ta cũng có mức cường độ âm tại P khi công suất của nguồn tăng lên gấp đôi là

  \({L_B} = 30 + 10\log \left( {\frac{1}{8}} \right) \approx 21{\rm{d}}B\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40558

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF