YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai ? 

  • A. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2
  • B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz 
  • C. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz 
  • D. Sóng âm không truyền được trong chân không 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đơn vị của mức cường độ âm là ben (B) hoặc đêxiben (dB).

  ⇒ Phát biểu sai: Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 40556

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON