YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai ? 

  • A. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2
  • B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz 
  • C. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz 
  • D. Sóng âm không truyền được trong chân không 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đơn vị của mức cường độ âm là ben (B) hoặc đêxiben (dB).

  ⇒ Phát biểu sai: Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 40556

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON