YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đàn ghi-ta phát ra âm cơ bản có tần số f = 440 Hz. Họa âm bậc ba của âm trên có tần số

  • A. 220 Hz.
  • B. 660 Hz.
  • C. 1320 Hz.
  • D. 880 Hz.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Họa âm bậc ba của đàn \({f_3} = 3{f_0} = 1320H{\rm{z}}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 40557

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON