AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đàn ghi-ta phát ra âm cơ bản có tần số f = 440 Hz. Họa âm bậc ba của âm trên có tần số

  • A. 220 Hz.
  • B. 660 Hz.
  • C. 1320 Hz.
  • D. 880 Hz.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Họa âm bậc ba của đàn \({f_3} = 3{f_0} = 1320H{\rm{z}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>