YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.
  • B. Siêu âm có tần số  lớn hơn 20 kHz.
  • C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.
  • D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Siêu âm là một loại sóng cơ học chỉ có thể lan truyền trong một môi trường vật chất nên không thể truyền được trong chân không. Phát biểu siêu âm có thể truyền được trong chân không là sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40559

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF