YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là 90 dB và 40 dB với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn gấp bao nhiêu lần so với cường độ âm tại B ?

  • A. 1000 lần.
  • B.  100000 lần
  • C. 2,25 lần
  • D. 3600 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(L=log\frac{I}{I_0}(B)\)
  Nên \(L_1-L_2=log\frac{I_1}{I_2}=5\)

  suy ra tỷ lệ là \(10^5\)

  ⇒ Chọn B : 

  Cường độ âm tại A lớn gấp 100000 lần lần so với cường độ âm tại B 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON