YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong môi trường truyền âm, tại hai điểm A và B có mức cường độ âm lần lượt là 90 dB và 40 dB với cùng cường độ âm chuẩn. Cường độ âm tại A lớn gấp bao nhiêu lần so với cường độ âm tại B ?

  • A. 1000 lần.
  • B.  100000 lần
  • C. 2,25 lần
  • D. 3600 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(L=log\frac{I}{I_0}(B)\)
  Nên \(L_1-L_2=log\frac{I_1}{I_2}=5\)

  suy ra tỷ lệ là \(10^5\)

  ⇒ Chọn B : 

  Cường độ âm tại A lớn gấp 100000 lần lần so với cường độ âm tại B 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON