AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng.

  Siêu âm là âm

  • A. Có tần số lớn.
  • B. Có cường độ rất lớn.
  • C.  Có tần số trên 20000 Hz.
  • D. Truyền trong mọi môi trường nhanh hơn âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Siêu âm là âm có tần số trên 20000 Hz.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>