AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là \(10^{-7}(W/m^2)\) . Biết cường độ âm chuẩn là  \(I_0=10^{-12}(W/m^2)\). Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

  • A. 50dB
  • B. 60dB
  • C. 70dB
  • D. 80dB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  L = log\frac{I}{{{I_0}}} = log{10^5}\\
   \Rightarrow L = 5B = 50dB
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>