YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sóng cơ lan truyền trên mặt nước có bước sóng 4cm. Độ lệch pha giữa hai điểm M, N cách nhau 6cm là 

  • A. 2\(\pi\)
  • B. 3\(\pi\)
  • C.  \(\pi\)/2
  • D. 1,5\(\pi\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ lệch pha 
  \(\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{2\pi 6}{4}=3\pi\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON