YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sóng cơ lan truyền trên mặt nước có bước sóng 4cm. Độ lệch pha giữa hai điểm M, N cách nhau 6cm là 

  • A. 2\(\pi\)
  • B. 3\(\pi\)
  • C.  \(\pi\)/2
  • D. 1,5\(\pi\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ lệch pha 
  \(\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{2\pi 6}{4}=3\pi\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON