AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng 2 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau \(0,25\pi\) là

  • A.  2 m
  • B. 0,75 m
  • C. 1 m
  • D. 0,25 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\frac{2\pi d}{\lambda }=0,25\pi \Rightarrow d=0, 25m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>