AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại điểm M cách tâm sóng một khoảng x có phương trình dao động \(u_{M}=4sin(200\pi t-\frac{2\pi x}{\lambda })cm\). Tần số của sóng là:

  • A. f = 200Hz
  • B. f = 0,01s.
  • C. f = 100Hz
  • D. f = 100s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ phương trình sóng , ta suy ra:

  Tần số góc ω = 200π(rad/s)

  Tần số sóng f = 100Hz.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>