YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường vật chất tại một 1 điểm có tọa độ x( x tính theo m) có phương trình sóng: \(u=4cos(\frac{\pi }{3}t-\frac{2\pi }{3}x)(cm)\) . Tốc độ truyền sóng trong môi trường có giá trị:

  • A. 1,5 m/s.
  • B. 1 m/s.
  • C.  0,5 m/s.
  • D. 2 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} \frac{{2\pi x}}{\lambda } = \frac{{2\pi x}}{3}\\ \Rightarrow \lambda = 3cm;\omega = 2\pi f\\ \to f = \frac{1}{6}Hz \end{array}\)

  Tốc độ truyền sóng: 

  \(v=\lambda f=3.\frac{1}{6}=0,5m/s\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON