AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường vật chất tại một 1 điểm có tọa độ x( x tính theo m) có phương trình sóng: \(u=4cos(\frac{\pi }{3}t-\frac{2\pi }{3}x)(cm)\) . Tốc độ truyền sóng trong môi trường có giá trị:

  • A. 1,5 m/s.
  • B. 1 m/s.
  • C.  0,5 m/s.
  • D. 2 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} \frac{{2\pi x}}{\lambda } = \frac{{2\pi x}}{3}\\ \Rightarrow \lambda = 3cm;\omega = 2\pi f\\ \to f = \frac{1}{6}Hz \end{array}\)

  Tốc độ truyền sóng: 

  \(v=\lambda f=3.\frac{1}{6}=0,5m/s\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>