YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường vật chất tại một 1 điểm có tọa độ x( x tính theo m) có phương trình sóng: \(u=4cos(\frac{\pi }{3}t-\frac{2\pi }{3}x)(cm)\) . Tốc độ truyền sóng trong môi trường có giá trị:

  • A. 1,5 m/s.
  • B. 1 m/s.
  • C.  0,5 m/s.
  • D. 2 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} \frac{{2\pi x}}{\lambda } = \frac{{2\pi x}}{3}\\ \Rightarrow \lambda = 3cm;\omega = 2\pi f\\ \to f = \frac{1}{6}Hz \end{array}\)

  Tốc độ truyền sóng: 

  \(v=\lambda f=3.\frac{1}{6}=0,5m/s\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON