AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dao động có phương trình \(u=cos40\pi t\) sau thời gian 1,7s thì sóng tạo bởi dao động này sẽ truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng:

  • A. 17
  • B. 24
  • C. 26
  • D. 34

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có chu kì sóng:
  \(T=\frac{2\pi }{\omega }=0,05s\)
  Quãng đường sóng truyền được sau thời gian t là: 
  \(\begin{array}{l} s = vt = \frac{\lambda }{T}.t\\ \Rightarrow \frac{s}{\lambda } = \frac{t}{T} = \frac{{1,7}}{{0,05}} = 34 \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>