YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học?

   

   

   

   

  • A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không.
  • B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.
  • C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.
  • D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sóng cơ học chỉ lan truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. Đó là các môi trường rắn, lỏng, khí.

  => A không đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON