YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học?

   

   

   

   

  • A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không.
  • B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.
  • C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.
  • D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sóng cơ học chỉ lan truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. Đó là các môi trường rắn, lỏng, khí.

  => A không đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON