YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sóng cơ là gì?

  • A. Sự truyền chuyển động cơ trong không khí.
  • B. Những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất.
  • C. Chuyển động tương đối của vật này so với vật khác.
  • D. Sự co dãn tuần hoàn giữa các phần tử môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Định nghĩa sóng cơ: Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường. Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA