AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

  Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của crom. Chất Z và T lần lượt là

  • A. K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3.                                      
  • B. K2Cr2Ovà CrSO4.
  • C. K2CrO4 và CrSO4.  
  • D. K2CrO4 và Cr2(SO4)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cr(OH)3+ KOH  → KCrO2+2H2O

  2KCrO2+ 3Cl2+ 8KOH → 2K2CrO4+ 6KCl + 4H2O

  2K2CrO4+ H2SO4 →K2Cr2O+ K2SO+ H2O

  K2Cr2O+ 6FeSO+ 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)+ 7H2O + K2SO+ Cr2(SO4)3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>