AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau:

  NH3 → NO → NO→ HNO→ Cu(NO3)2 → NO2.

  Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là

  • A. 2.    
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nitơ là chất khử → số oxi hóa của N tăng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>