YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) bằng 02, thu được 4,48 lít C02 và 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là

  • A. C2H7N. 
  • B. C4H11N.      
  • C. C3H9N.    
  • D. C2H5N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  namin = 2nN2 = 0,1 mol

  → Số C = nco2 / namin = 2 → amin C2H7N

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>