YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quyền bình đẳng giữa các dân tộc Việt Nam về văn hóa, giáo dục nghĩa là các dân tộc đều:

  • A. thống nhất chỉ dùng chung một ngôn ngữ.
  • B. có chung lãnh thổ và điều kiện phát triển.
  • C. có chung phong tục, tập quán, tín ngưỡng.
  • D. có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>