AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, ông Q được người cán bộ nhận hồ sơ giải thích rằng cá nhân không có quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Để bảo vệ quyền lợi của mình, ông Q cần căn cứ vào nội dung nào dưới đây về bình đẳng trong kinh doanh?

  • A. Công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
  • B. Công dân được pháp luật cho phép kinh doanh bất cứ ngành nghề nào.
  • C. Công dân có quyền tự do tuyệt đối về lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
  • D. Công dân có quyền chủ động mở rộng quy mô, ngành, nghề kinh doanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>