AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là sai khi nói về phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo?

  • A. Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo.
  • B. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.
  • C. Tiếp thu tinh hóa văn hóa nhân loại.
  • D. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>