AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không phải là mục tiêu của chính sách dân số?

  • A. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục dân số.
  • B. Tiếp tục giảm tốc độ tăng dân số.
  • C. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lý.
  • D. Nâng cao chất lượng dân số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>