AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là sai khi nói về nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

  • A. Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
  • B. Bắt người trái pháp luật là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
  • C. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.
  • D. Không ai được bắt, giam, giữ người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>