AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh A đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn cho chị B, làm chị B bị thương. Hành vi của anh A đã vi phạm:

  • A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể
  • B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
  • C. quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự
  • D. quyền dân chủ của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>